Genç Türkiye Forumu Nedir?

Genç Türkiye Forumu adı verilen etkinlik dizisi, Türkiye’de gençliğin deneyimlerini ve benzersiz bakış açısını ve ayrıca bugün gençlerin karşı karşıya olduğu zorlukları dikkate alarak, gençlerin seslerini gençler için alınan kararlarda uygun şekilde temsil edilmesini hedeflemektedir.

Forum çok merkezli bir dizi etkinlik şeklinde planlanmaktadır. Böylece yerel katılımın ve kapsayıcılığın artması ön görülmektedir. Genç Türkiye Forumu, yöntemi ve ulaşılması planlanan kitle göz önüne alındığında alanında bir ilki gerçekleştireceği iddia edilebilir. Genç Türkiye Forumu, veriye dayalı çalıştaylar şeklinde gençleri bir araya getirecektir. Türkiye’nin yedi bölgesinde yapılacak 7 etkinlik ve bir final etkinliği şeklinde süreç planlaması yapılmıştır.

Her bir bölgede gençliği ilgilendiren faklı bir tema üzerinde durulacak ancak bu temalar yine gençlerin önerisiyle bir önceki buluşmada kararlaştırılacaktır. Tartışmaya konu her bir tema için Türkiye geneli bir saha araştırması yapılacak ve çıkan veriler o etkinlikte değerlendirilecektir. Veriye dayalı oluşu o dönem yapılacak Türkiye geneli saha araştırmalarına dayanmaktadır. Böylece her bir tema gençler tarafından tartışılırken tüm Türkiye’nin verisi göz önünde tutulmuş olacaktır.

İlk etkinliğin teması gençlerin gündemle ilişki kaygılarından derlenmiş olup, ikinci etkinliğin teması birinci etkinliğin sonunda gençler tarafından belirlenecektir.Böylece gençler hem kendi sorunlarını tanımlayabilir hem de tartışabilir olacaklardır. Bölgesel etkinlikler tamamlandığında tüm veriler bir araya getirilecek ve final etkinliği düzenlenecektir. Final etkinliğinde gençlerin fikir ve önerileri en üst düzeyde muhatapları ile bir araya gelecektir.

BİZ KİMİZ

Türkiye Gençlik STK’ları platformu gençlik alanında çalışma yapan gençlik örgütlerini; birlikte iş yapma kültürlerini geliştirmek ve STK ile gençlerin kapasite gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kuruldu. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda üye ve gençlik buluşması organize eden TGSP, kapasite gelişim amacıyla Türkiye genelinde liderlik programları, çok sayıda saha araştırması ve gençliği ilgilendiren temalarda rehber kitaplar hazırladı. Üye buluşmaları adı altında son iki yılda 9 bölgede üye gençlik STK’ları ve ilgili kuruluşların temsilcileri bir araya geldi. Buluşmalarda iki binin üzerinde katılımcı gençlik politikaları, sivil toplum çalışmaları ve muhtemel işbirlikleri zemininde görüş bildirdi. Bugün TGSP sahip olduğu yerel ağ ve saha tecrübesini kullanarak bir dizi etkinliğin yer aldığı uzun soluklu bir forumla gençlerin kapısını tekrar çalıyor.

İletişim

BİZE YAZIN