Genç Türkiye Forumu Nedir?

Genç Türkiye Forumu Türkiye’de gençliğin deneyimlerini, benzersiz bakış açısını ve bugün genç neslin karşı karşıya olduğu zorlukları dikkate alarak, gençlerin sesini yine gençler için alınan kararlarda uygun şekilde temsil edilmesini hedeflemektedir.

Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinde gerçekleşmesi planlanan Forum’da, bölgesel katılımın ve kapsayıcılığın artması ön görülmektedir. Genç Türkiye Forumu’nun, yöntemi ve ulaşılması planlanan kitlesi göz önüne alındığında, alanında bir ilki gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Veriye dayalı çalıştaylar şeklinde gençleri bir araya getiren Forum’un süreci, yedi bölgede yapılacak 7 etkinlik ve bir final etkinliği şeklinde organize edilmiştir.

Her bir bölgede gençliği ilgilendiren farklı bir tema üzerinde durulacak ve bu temalar yine gençlerin önerisiyle bir önceki buluşmada kararlaştırılacaktır. Tartışmaya konu her bir tema için Türkiye geneli bir saha araştırması yapılacak ve çıkan veriler o etkinlikte değerlendirilecektir. Veriye dayalı oluşu, o dönem yapılacak Türkiye geneli saha araştırmalarına dayanmaktadır. Böylece her bir tema gençler tarafından tartışılırken tüm Türkiye’nin verisi göz önünde tutulmuş olacaktır.

Gündemle ilişkili kaygılardan derlenen tartışma temasının sonunda, bir diğer temanın konusunu da gençlerin belirlemesi; kendi sorunlarını tanımlayabilir ve tartışabilir bir ortam bulmalarını sağlayacaktır. Bu ortamda bölgesel süreç tamamlanacak ve ilgili verileri ortaya koyacaktır. Bir araya getirilen bu verilerin ardından final etkinliği düzenlenecek, gençlerin fikir ve önerileri üst düzeyde ilgili muhatapları ile bir araya gelecektir.

BİZ KİMİZ?

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu gençlik alanında çalışmalar yapan gençlik örgütlerinin; birlikte iş yapma kültürlerini geliştirmek ve STK ile gençlerin kapasite gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda üye ve gençlik buluşması organize eden TGSP, kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye genelinde liderlik programları, çok sayıda saha araştırması ve gençliği ilgilendiren temalarda rehber kitaplar hazırladı.

Üye buluşmaları adı altında son iki yılda her bölgede üye gençlik STK’ları ve ilgili kuruluşların temsilcileri bir araya geldi. Buluşmalar üç binin üzerinde katılımcı ile gençlik politikaları, sivil toplum çalışmaları ve muhtemel iş birlikleri zemininde görüş bildirme konseptinde tamamlandı. Bugün TGSP sahip olduğu yerel ağ ve saha tecrübesinden yararlanarak pek çok buluşmanın planlandığı uzun soluklu bir etkinlik dizini olan “Genç Türkiye Forumu” ile gençlerin kapısını çalıyor.

İletişim

BİZE YAZIN